Tugiisiku baaskoolitus 2013/2014

Koolituse lõpetas 17 tugiisikut. Osalejaid oli: Viljandist, Kõpust, Pärstist, Viiratsist, Tarvastust, Otepäält, Põltsamaalt. Koolituse teoreetiline osa andis 120ak/t, siis läksid kõik kodukohta praktikale, mis kestis 4 kuud. Peale praktilisi töökogemusi said kõik osalejad supervisiooni, mille käigus sai enda sisene taskaal korrastatud, kinnistus analüüsimise oskus ja said paika pandud uue koolituse teema, millest veel on vajaka. See tuleb juba täiendkoolitusena kõikidele tugiisikutele.
Lektorite poolt tuli suur tunnustus meie grupile. Värsked tugiisikud oskavad juba nii asjalikult analüüsida vajakajäämisi, jälgida kõrvalt olukordi , andmata sealjuures hinnanguid.
Kõik lõpetajad said kruusi millel on kiri „OLEN TUBLI TUGIISIK“ Dharma heategevus fondi poolt, tunnistuse, memo hoidja ja raamatu“ Läbimurre“.
Registreerin juba uuele koolitusele soovijaid

SUUR TÄNU TOETUSE EEST Hasartmängumaksu Nõukogule ja SA DHARMAle

HMNv2rvilinedharma uus