Seltsidaamide liikumise käivitamine Viljandimaal 2013

Toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu ja Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba
Käivitunud projekti eesmärk on pakkuda üksitele eakatele suhtlemis- ja kodust välja tulemise võimalust:

Seltsidaamide tugigrupp pakub:

  • enesetäiendamise võimalusi,
  • kuulamis- ja suhtlusoskuse täiendamist,
  • kuidas, mitte kanda võõrast mure endaga,
  • kuidas olla positiivne ja toteav
  • läbipõlemise ennetamist jpm.

Tegusast seltsidaamist saab lugeda lugu 15.veebruari Sakalast 2014
Ootame uusi seltsidaame meiega liituma.
Kontakt: 5567 8516

Projekti kokkuvõte:

Tänaseks päevaks on koolitatud 20 aktiivset seltsidaami, kes jõudumööda teevad kodukülastusi üksikute eakate juurde. Nende ülesandeks on eakaid kuulata, toetada, innustada ise omi asju ajama ja motiveerima neid väljas käima erinevatel üritustel ning tegelema õnnetuste ennetamisega. Praeguseks on kliente 39. Põhilise osa moodustavad kodukülastused kuid osade klientidega suheldakse telefoni teel ja  skype vahendusel. Viimase kuue kuuga osutati teenust: 1008 kodukülastustundi, 236 telefoni tundi ja 28 skype tundi.

Seltsidaamid käivad kord kuus tugigrupis, kus lahendame tekkinud tööküsimusi, õpime teiste kogemustest ning täiendame enda vormishoidmise  teemadel.

Kes leiab endas jaksu ja tahtmist teisi toetada ning suhelda eakatega, siis olete teretulnud seltsidaamide sekka.

Täiendavat infot jagab Epp Johani tel: 55678516

HMNv2rviline