MTÜ TEEME õppekorralduse alused

MTÜ TEEME õppekorralduse alused lähtuvad TÄKS-i ja Täiendkoolituse standardi põhimõtetest, mis reguleerivad täiskasvanute koolitamise protsessi täienduskoolituses.

Täienduskoolituse vormid:

Koolitused
Praktilised seminarid
Loengud, mis inspireerivad
Õpitoad

Täienduskoolituse valdkonnad:

  • alustavate seltsiliste koolitused
  • enesearengu koolitused
  • vanuse juhtimise koolitused
  • vaimse tervise koolitused
  • inimest kui tervikut käsitlevad koolitused

Õppetegevus ja õppekeskkond
Õppetegevus toimub MTÜ Teeme õppekavade alusel või tellija soovidele kohandatud õppekava alusel. Koolitused toimuvad tellijaga kokkulepitud kohas ja ajal.
Õppekeskond valitakse tellijaga kooskõlastatult ja see peab vastama õppurite hulgale ning õpperuumidele esitatud tingimustele.

Koolitusele registreerumine toimub e-maili teel, osadel koolitustel tuleb saata motivatsioonikiri.
Õppegrupist väljaarvamine toimub õppuri soovil ja tellija heakskiidul.
Koolituse pikkuse aluseks on õppemoodul ja õppetund (45 min).

Koolituse lõpetamine
Lõpetajale väljastatakse soovi korral tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Kursuslastele, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud. Samuti kursuste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi. Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja välja võtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.

Muudatuste tegemine ja vaidluste lahendamine
Muudatusi õppekavas tehakse ainult tellija soovile vastavalt või vastavalt registreerinute õpisoovist lähtudes. Kõik arusaamatused ja vaidlused lahendatakse koostöös koolituse tellijaga või  õppijatega.

Kehtivus: 2021. aastast