III osa Enese tervendamine

Täiendkoolitus „Sisemise tarkuse äratamine, teadvustamine ja kasutamine“
Koosneb neljast alakoolitusest: Enese korrastamine, enesest teadlik olemine, enese tervendamine, elu teise poole ettevalmistus. Kokku õppemaht 28 ak/t.
1. Õppekava nimetus
III – Enese tervendamine
2. Õppekava rühm
Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm
3. Eesmärk ja õpiväljundid
Eesmärk: Koolituse läbinu oskab enda keha tervendada erinevate meetoditega.
Õpiväljundid

 • suhtleb oma tervikolemusega
 • paneb aluse südamega elamisele
 • korrastab südamemaja
 • tervendab keha füüsilise trauma
 • tervendab keha hingelise trauma
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
  Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud oma tervisliku seisundi parandamisest ja tahavad võtta vastutuse oma tuleviku eest.
  Alustamise tingimused: Õppija esitab motivatsioonikirja ja tuues välja teda huvitavad küsimused
 1. Õpikeskkonna kirjeldus
  Õpe on praktiline ja ei vaja mingeid lisaseadmeid, tehnikat. Vaba ja loominguline ruum. Vahepeal tervislik paus.
 1. Õppemaht, õppe ülesehitus
  Koolituspäeva maht: Auditoorset õpet 2 ak t, 4 ak t praktikat kohapeal, lõunapaus ja 2 vahepausi. Teooria vaheldub praktikaga. Kokku 7 ak/t.
  Kõik õppijad saavad mapi kuhu koguvad töölehed ja info enda kohta.

Õppeprotsessi kirjeldus, õppe sisu, õppemeetodid ja iseseisev praktika.

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja materjalid

Õppemeetodid

Iseseisev praktika

Tervikolemus

„Informatiivne leht“

Arutelu

Suhtlus eri tasanditega

Südamega elamine

Terviku ja organite ühendus südamega

Juhendatud meditatsioon

Loob sidemed südamest lähtuvalt

Südamemaja

Südamemaja olemus ja selle korrashoid

Juhendatud meditatsioon

Korrastab südamemaja

Organite seisundi kontrollimine

Sisemine naeratus

Juhendatud meditatsioon

Organite puhastus ja kontroll

Füüsilised traumad

Trauma jälje kaotamine ja tervikuks taastamine

Näitlik esitlus

Oma füüsilise trauma korrastamine

Hingelised traumad

Hinge traumade teadvustamine

Arutelu

Juhendatud meditatsioon

Parandab oma hingelise trauma

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
  Toimub mitteeristuv hindamine

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Õppijate eneserefleksioon

Vastab kirjalikult küsimustele. 

Jagamine toimub suuliselt ringis

Koolitaja tagasiside grupile

Lõpuringis.

Koolituse järgne tagasiside küsimine kuu aja möödudes

Õppijad vastavad kirjalikult meili teel küsimustele. Milliseid praktilisi teadmisi on õpitust võetud kasutusele.

 1. Väljastatavad dokumendid
  Koolituse läbinud õppijad saavad iga osa kohta eraldi tõendi ja läbides kõik neli koolituse osa saavad koond tunnistuse.
 2. Koolitaja kvalifikatsioon
  Täiskasvanute koolitaja 6 tase. Lõpetanud hiina meditsiini kooli NEI JING Eestis.  Massöör, tervisetoetaja, praktik, katsetaja, eneseabiringi juhendaja, tervise suunaja, nõustaja, kepikõnni instruktor.