IV – Elu teise poole ettevalmistus

Täiendkoolitus „Oma kehast aru saamine, teadvustamine ja kasutamine“

Koosneb neljast alakoolitusest: Enese korrastamine, enesest teadlik olemine, enese tervendamine, elu teise poole ettevalmistus. Kokku õppemaht 28 ak t

 1. Õppekava nimetus

IV – Elu teise poole ettevalmistus

 1. Õppekava rühm

Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm
3. Eesmärk ja õpiväljundid 
Eesmärk: Koolitusel osalenu on loonud visiooni oma elu teisest poolest, on teinud valikud ja vajalikud otsused.
Väljundid: Koolituse läbinu

 • alustab päeva loomisega
 • oskab võõraid mustreid eemaldada
 • tervendab keha füüsilise / hingelise trauma
 • teeb vajalikud otsused elu teiseks pooleks
 • lõpetab pärilikud haigused, võtab vastu otsused
 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
  Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud oma tervisliku seisundi parandamisest ja tahavad võtta vastutuse oma tuleviku eest

Alustamise tingimused: Õppija esitab motivatsioonikirja ja tuues välja teda huvitavad küsimused

 1. Õpikeskkonna kirjeldus

Õpe on praktiline ja ei vaja mingeid lisaseadmeid, tehnikat. Vaba ja loominguline ruum. Vahepeal tervislik paus.

 1. Õppemaht, õppe ülesehitus 

Koolituspäeva maht: Auditoorset õpet 3 ak t, 4 ak t praktikat kohapeal, 
lõunapaus ja 2 vahepausi. Teooria vaheldub praktikaga. Kokku 7 ak t. 
Kõik õppijad saavad mapi kuhu koguvad töölehed ja info enda kohta. 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, õppe sisu, õppemeetodid ja iseseisev praktika

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja materjalid

Õppemeetodid

Iseseisev praktika

Päeva loomine

Kuidas luua tänast, homset

Teooria ja praktika

Loob tänase päeva

Erinevad mustrid

Mustrite eemaldamine

Teooria ja praktika

Eemaldab endalt mittevajalikud mustrid

Traumad

Kuidas eri traumasid kõrvaldada

Koos läbi tegemine

Kõrvaldab ühe konkreetse trauma

Otsustamine

tegevusplaan

Teooria ja praktika

Mõtleb läbi otsused ja paneb kirja

Pärilikud haigused

Kuidas eristada

Teooria ja praktika

Teeb läbi kuidas lõpetada pärilikud haigused

Progresseeruvad haigused suguvõsas

Kuidas suhtuda ja mida annab ette võtta

Teooria

Osaleb rollimängus

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
  Toimub mitteeristuv hindamine

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Õppijate eneserefleksioon

Vastab kirjalikult küsimustele. 

Jagamine toimub suuliselt ringis

Koolitaja tagasiside grupile

Lõpuringis.

Koolituse järgne tagasiside küsimine kuu aja möödudes

Õppijad vastavad kirjalikult meili teel küsimustele. Milliseid praktilisi teadmisi on õpitust võetud kasutusele.

 1. Väljastatavad dokumendid

Koolituse läbinud õppijad saavad iga osa kohta eraldi tõendi ja läbides kõik neli koolituse osa saavad koond tunnistuse.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Täiskasvanute koolitaja 6 tase. Lõpetanud hiina meditsiini kooli NEI JING Eestis.

Massöör, tervisetoetaja, praktik, katsetaja, eneseabiringi juhendaja, tervise suunaja, nõustaja, kepikõnni instruktor.