II osa Enesest teadlik olemine

Täiendkoolitus „Oma kehast aru saamine, teadvustamine ja kasutamine“

Koosneb neljast alakoolitusest: Enese korrastamine, enesest teadlik olemine, enese tervendamine, elu teise poole ettevalmistus. Kokku õppemaht 28 ak t

 1. Õppekava nimetus

II – Enesest teadlik olemine

 1. Õppekava rühm

Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse läbinu on teadlik oma keha vajadustest, oskab testida enesele sobivaid toiduaineid ja suudab teadlike valikutega end tasakaalu viia

Õpiväljundid

 • kasutab isiklikku mälu struktuuri salvestamiseks
 • praktiseerib enda keskmes olekut
 • kaardistab oma vajadused
 • oskab eristada enda andeid ja kutsumusi
 • testib enesele vajalikud toiduained

 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud oma tervisliku seisundi parandamisest ja tahavad võtta vastutuse oma tuleviku eest.

Alustamise tingimused: Õppija esitab motivatsioonikirja ja tuues välja teda huvitavad küsimused.

 1. Õpikeskkonna kirjeldus

Õpe on praktiline ja ei vaja mingeid lisaseadmeid, tehnikat. Vaba ja loominguline ruum. Vahepeal tervislik paus.

 1. Õppemaht, õppe ülesehitus 

Koolituspäeva maht: Auditoorset õpet 4 ak t, 3 ak t praktikat kohapeal,

lõunapaus ja 2 vahepausi. Teooria vaheldub praktikaga. Kokku 7 ak t

Kõik õppijad saavad mapi kuhu koguvad töölehed ja info enda kohta.

 

 

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, õppe sisu, õppemeetodid ja iseseisev praktika

 

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja materjalid

Õppemeetodid

Iseseisev praktika

Mälu

Mälu struktuuri loomine Teadlik salvestamine

Tutvustav loeng, arutelu

Kaardistab oma mälu struktuuri

Keskmes olek

Kuidas tulla enese keskmesse

Juhendatud meditatsioon

Praktiseerime

Vajadused

Oma vajadustest teadlikuks saamine

Töölehe täitmine

Analüüsib erinevaid vajadusi

Anded, kutsumused

Mis on nende erinevus

Arutelu

Täidab töölehte

Toiduainete testimine

Mis on minu organismile sobilikud toiduained, puuviljad, marjad, taimed, tegevused jne

Test skaaladega

Individuaalne test

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Toimub mitteeristuv hindamine

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Õppijate eneserefleksioon

Vastab küsimustele kirjalikult ja suuline jagamine ringis

Koolitaja tagasiside grupile

Lõpuringis.

Koolituse järgne tagasiside küsimine kuu aja möödudes

Õppijad vastavad kirjalikult meili teel küsimustele, milliseid praktilisi teadmisi on õpitust võetud kasutusele.

 

 1. Väljastatavad dokumendid

Koolituse läbinud õppijad saavad iga osa kohta eraldi tõendi ja läbides kõik neli koolituse osa saavad koond tunnistuse.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Täiskasvanute koolitaja 6 tase. Lõpetanud hiina meditsiini kooli NEI JING Eestis.

Massöör, tervisetoetaja, praktik, katsetaja, eneseabiringi juhendaja, tervise suunaja, nõustaja, kepikõnni instruktor.