I osa Enese korrastamine

Täiendkoolitus „Oma kehast aru saamine, teadvustamine ja kasutamine“

Koosneb neljast alakoolitusest: Enese korrastamine, enesest teadlik olemine, enese tervendamine, elu teise poole ettevalmistus. Kokku õppemaht 28 ak t

 1. Õppekava nimetus

I – Enese korrastamine

 1. Õppekava rühm

Traditsioonilise ja täiendava meditsiini ning teraapia õppekavarühm

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse läbinu on teadlik oma sisemistest ressurssidest, oskab end korrastada ja tuleb toime oma hirmude ning alateadvuse jaotusega.

Õpiväljundid

 • kasutab küsimist, tunnetust
 • eristab mis on oma häda või mis on võõras häda
 • koristab võõrad probleemid enesest
 • lülitab sisse vajalikud valdkonnad oma edasiseks arenguks
 • võtab vastutuse oma keha seisundi eest

 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: Inimesed, kes on huvitatud oma tervisliku seisundi parandamisest ja tahavad võtta vastutuse oma tuleviku eest.

Alustamise tingimused: Õppija esitab motivatsioonikirja ja tuues välja teda huvitavad küsimused.

 1. Õpikeskkonna kirjeldus

Õpe on praktiline ja ei vaja mingeid lisaseadmeid, tehnikat. Vaba ja loominguline ruum. Vahepeal tervislik paus.

 1. Õppemaht, õppe ülesehitus 

Koolituspäeva maht: Auditoorset õpet 4 ak t, 3 ak t praktikat kohapeal,

lõunapaus ja 2 vahepausi. Teooria vaheldub praktikaga. Kokku 7 ak t

Kõik õppijad saavad mapi kuhu koguvad töölehed ja info enda kohta.

 

 

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, õppe sisu, õppemeetodid ja iseseisev praktika

Õppe ülesehitus ja maht

Õppe sisu ja materjalid

Õppemeetodid

Iseseisev praktika

Kehalt küsimine ja vastuste saamine

Teadvus tunnetuse kogemine

katsetamine

Kuidas saan jah ja ei vastused

Saast, oma,  võõras

“Informatiivne leht”

Katsetamine, harjutamine

Oma kehaga tutvumine, võõra häda, saasta leidmine

Alateadvuse korrastamine

“Informatiivne leht”

loeng

korrastab ja saab aru kus miskit asub

Keha kui tervik

“Informatiivne leht”

arutelu

Suhtlemine tervikuga ja selle osadega

Vastutus keha seisundi eest. 

Põhjus tagajärg

Arutelu

Keha märguannete eiramised toome välja.

Vihastamine, ohvriks olemine

Mis mind ärritab

arutelu

kirjapanek

Hirmud

Tegeleme konkreetse hirmuga

Arutelu, näitlik sõnastamine

Seisame silmitsi oma hirmudega

Töö skaaladega

Tutvume eri skaaladega

Harjutamine

Loeng mustritest

Lülitab sisse, vajalikud mustrid

Enda sisse vaatamine 

Siseorganite puhastus

Juhendatud meditatsioon

Igaüks tegeleb oma sisemuse puhastamisega.

 

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Toimub mitteeristuv hindamine

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

Õppijate eneserefleksioon

Vastab kirjalikult küsimustele. 

Jagamine suuliselt ühises ringis

Koolitaja tagasiside grupile

Lõpuringis.

Koolituse järgne tagasiside küsimine kuu aja möödudes

Õppijad vastavad kirjalikult meili teel küsimustele. Mida on õpitust hakanud kasutama.

 

 1. Väljastatavad dokumendid

Koolituse läbinud õppijad saavad iga osa kohta eraldi tõendi ja läbides kõik neli koolituse osa saavad koond tunnistuse.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Täiskasvanute koolitaja 6 tase. Lõpetanud hiina meditsiini kooli NEI JING Eestis.

Massöör, tervisetoetaja, praktik, katsetaja, eneseabiringi juhendaja, tervise suunaja, nõustaja, kepikõnni instruktor.