Viljandimaa Tugiisikute Tugikeskus

Ootame uusi tugiisikuid meiega liituma.

Küsi infot 58802462 Epp

2010 aastal läbisid 5 MTÜ Teeme liiget SA DHARMA poolt korraldatud tugiisikute koolituse, mahus 120 tundi ja tegid ka 4 kuulise praktika Viljadi Linnavalitsuse poolt antud peredes. Tugiisiku teenus kohta rohkem infot siit

Samal aastal loodi MTÜ Teeme juurde ka Viljandimaa Tugiisikute Tugikeskus, mis on SA Dharma Tugiisikukeskuse üks piirkondlike ühendusi.

Sellest ajast alates oleme organiseerinud kaks korda aastas Viljandimaa tugiisikutele täiendkoolitusi, et anda neile tööks vajalike lisateadmisi ja motiveerida neid seeläbi jätkama antud tööd.

Viimane koolitus „ Sõltuvusprobleemid alaealistel ja nende aitamise võimalustest“ toimus 8 ja 15 0ktoobril.

Koolitust toetas Viljandi linn ja SA Dharm.a  Lektor Reet Hindus

Hetkel toimub tugisiku teenus pakkumine ka projekti „Multiprobleemidega inimeste ja nende peredele nõustamisteenus pakkumine“ kaudu. Projekti koorineerib Sotsiaalkindlustusamet, lähem info projekti kohta oma sotsiaaltöötaja käest või oste MTÜ Teeme-st.

Alates 2015 lõpetasime tugiisiku teenuse pakkumise.