Tugiisiku teenus

TUGIISIKU TEENUS on:

  • peredele osutatav teenus, mille eesmärk on jõustada lastega peresid laste eest hoolitsemisel ja neile arengut toetava kasvukeskkonna loomisel;
  • üksikisikutele pakutav teenus, kes vajavad abi oma igapäeva-elu korraldamisel.

Teenuse sisuks on: inimese abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas.

Tugiisiku teenuse eesmärgiks on:

  • isiku igapäevase toimetuleku toetamine
  • laste hooldamise ning lastele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisele kaasaaitamine.

MTÜ Teeme korraldab ka Viljandimaa Tugiisikute Tugikeskuse tööd – info selle kohta siin.

Kui vajate lisainfot teenuse kohta, võtke meiega ühendust!
Kontaktid:
e-mail: eppjohani@gmail.com
tel: 372 5880 2462