Käivitub isikliku abistaja teenus 2013

Käivitumas on isikliku abistaja teenus

MTÜ Teeme on alustamas isikliku abistaja teenuse pakkumisega Viljandimaal. Toimunud on juba kahepäevane koolitus isiklikele abistajatele, kes on kohe valmis tööle asuma, kui leidub teenuse vajajaid.

Teenuse saajaks võib olla liikumis- ja/või nägemisraskusega inimene ja ka need inimesed, kes on ajutiselt kaotanud liikumisvõime (nt autoõnnetuse või infarkti tagajärjel). Teenus sisaldab abistamist liikumisel, suhtlemisel (raske kõnepuudega isiku puhul) ja asjaajamisel. Näiteks võib see olla abi linna arsti juurde /pood/ ametiasutusse /koolitusele jne. minekul

Teenuse saaja peab olema võimeline panema paika abistaja töötunnid ja pidama nende töötundide arvestust. Oleks tore, kui ta leiaks endale usaldusväärse abilise oma lähedusest, kes saab väljaõppe MTÜ Teeme poolt.

Teenuse eest tuleb inimestel endal tasuda minimaalne omaosalus tunnihindest.

Kui Te tunnete, et selline teenus sobiks teile või te soovite sellest teenusest rohkem teada, siis teavitage sellest kas oma valla sotsiaaltöötajat või meie MTÜ Teeme töötajat (Jaanika Toome, teeme@mtuteeme.com; tel. 588 02462)

Samas ootame endast märku andma ka empaatiavõimelistel isikutel, kes soovivad väikese koormusega teha isikliku abistaja tööd.

Isikliku abistaja teenust arendatakse projekti „Isikliku abistaja teenise käivitamine“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital KÜSK.

Loe projekti kohta siit

Jaanika Toome
MTÜ Teeme
projektijuht