Seltsidaamide koolitused 2014

 

 

MTÜ Teeme käivitab Viljandis Seltsidaamide liikumise

Seltsidaamindus on  juba mitmeid aastaid toiminud edukalt Tallinnas, kus seltsidaamid külastavad oma eakaaslasi ja nõustavad neid. Kui Tallinnas on saadud asjad nii kenasti toimima, miks mitte lükata käima selline tore algatus ka Viljandis.

Olulise tõuke seltsidaaminduse käima lükkamiseks andis see suvi, kus puutusin kokku perega,  kes kasvatab erivajadusega last. Selles peres ei saa vanemad endale lubada isegi kahte tundi, sest pole kuhugi viia last või pole kedagi, keda lapse juurde kutsuda.

Sama mure on ka omastehooldajatel, kes vajaksid hingamisruumi või aega oma asjaajamiste toimetamiseks, kuid sageli pole võimalik neil hoolealuseid üksi jätta. Praegu on nende tervis läbipõlemise äärel.

Kojujäämise põhjuseks võib olla pensionile minek ja tavapärase suhtluskollektiivi kadumine. Uude ja võõrasse seltskonda on paha üksi minna. Selleks tuleb appi seltsidaam, kellega koos on julgem ja toekam tulla kodust välja.

Seltsidaaminduse kaudu saab ennetada ükindusest ja vähesest suhtlemisest tingitud vaegusi ja traumasid.

Seltsidaamiks sobib selline inimene, kes tunneb endas jõudu teisi motiveerida, oskab neil olla arendavalt toeks. Oluline on kuulamisoskus, empaatia võime ja positiivne ellusuhtumine. Seltsidaaminduse soov on, et eakad tuleksid rohkem kodust välja sündmustele, et tekiks püsiv suhtlusringkond.

Seepärast kutsumegi ärksaid noori pensionäre, aktiivseid töötuid, muidu toredaid inimesi  endast märku andma, kes soovib hakata selstidaamiks.

Seltsidaamidele on ettenähtud koolitused üks kord kvartalis, tugigrupp hakkab kooskäima korra kuus, mis on mõeldud seltsidaamide jõustamiseks.

Samas ootame ka infot üksikute eakate ning omastehooldajate kohta, kes tahavad endale nädalas korra seltsidaami külla. Külastuse hind on sümboolne üks euro.

Täpsemat infot seltsidaaminduse ja registreerimise kohta saab MTÜ Teeme kodulehelt (www.mtuteeme.com), Pensionäride Ühendusest, Pensionäride Liidust, Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukojast ja Maavalitsuse Tervisetoast.

Koostöös peitub jõud

Epp Johani

MTÜ Teeme