Ajalugu

MTÜ Teeme alustas tegevust 2009 aastal. MTÜ liikmed koosnesid sel ajal töötutest, kes tahtsid ise midagi selle nimel ära teha, et endale tegevust ja seeläbi ka tööd leida.

MTÜ motoks oli siis : „ Aktiivseks ja hõivatuks“. Hetkel, 2012. aastal , ongi kõik liikmed endale töö leidnud ja osa on tegusad teistes MTÜ-des.

2010. aaastal viisime läbi projekti „Koostöö = Lahendused“ töötutele ja vähehõivatutele. Kahe aasta jooksul käis koos 4 tugigruppi ja eneseabigrupp.

Projekti jooksul tehti palju käsitööd. Inimestel oli huvi katsetada ja ennast proovile panna, kas saadakse käelise tegevusega hakkama.

Sellest projektist kasvas välja ka MTÜ üks tegevussuundi –  taaskasutus ja käsitöö.

MTÜ liikmed ja kaasaaitajad on tegevusaastate jooksul võtnud osa erinevatest üritustest: ehitanud lumelinna, korraldanud ja osa võtnud talgutest, osalenud Sakala Seikluses, korraldanud kepikõnni treeninguid, loovuse koolitusi jne.

2011. aastal alustasime uute tegevustega. Soovisime MTÜ-ga hakata sotsiaalteenuseid pakkuma ja seetõttu kirjutasime KÜSK SVF toel kaks äriplaani: taaskasutuse teemal ja isikliku abistaja teenuse arendamise kohta. Taaskasutuse äriplaani koostamise lõpus tõdesime, et hetkel ei tasu see teenus ennast ära ja me jääme ootama paremaid aegu. Küll aga oleme ellu viimas isikliku abistaja teenust Viljandimaal ja selleks oleme projektitoetuse saanud KÜSK SFV-lt.

Suuremate projektide elluviimine on liitnud meeskonda ühtsemaks. Samas ootame oma meeskonda alati uusi tegusaid liikmeid, kes tahavad panustada Eesti sotsiaalmaastiku arendamisesse.

Aastast 2012 osaleb MTÜ-st Teeme Epp Johani Mentor programmis. Tänu koolitustele ja mentori toetusele oleme tõhustanud MTÜ tegevust. Koostatud on: Hea Tava, MTÜ arengukava ja nõuetele vastav dokumentatsioon.

Koduleht valmis OÜ Veebiaken toel.